Vi har gått ihop med Allianceplus AB och stängt ner vår webbsida, besök oss på Allianceplus.se
sakerhet

Du kan lita på oss
och våra tjänster

Nöjda kunder och medarbetare är en förutsättning för vår verksamhet. Ett väl beprövat och dokumenterat arbetssätt, framtaget i samarbete med samtliga medarbetare, innebär ett kvalitets- och miljösystem som fungerar i praktiken. Det innebär att vi kan leva upp till våra mål – och att du kan lita på oss i alla lägen.

Kvalitet

Kvalitetsarbetet präglas av långsiktighet och ingår i det dagliga arbetet.

Inför ett nytt uppdrag upprättas en kvalitets- och projektplan. Planen innehåller de olika moment som krävs för att kunna genomföra uppdraget på bästa sätt.

Kontroller genomförs med kundens kontaktperson. Alla kontroller dokumenteras och finns tillgängliga för kundens utsedda kontaktperson.

Vår kvalitets- och miljöansvariga säkerställer att företagets rutiner följs och utvecklas.

Miljö

Ett väl integrerat miljötänk har alltid varit en av våra främsta prioriteringar.

Vi använder de senaste metoderna för att vårt arbete endast har en minimal miljöpåverkan på de områden som berör oss: energi, transporter och kemikalier.

Vår personal informeras och utbildas regelbundet i miljöfrågor och vi bevakar aktivt utvecklingen inom miljöteknik.

Alla rengöringsprodukter vi använder är om möjligt Svanenmärkta eller Bra Miljöval. Och alla våra bilar är miljöklassade.

Vårt kvalitets- och miljösäkringssystem bygger på kvalitetscertifiering ISO 9002 och miljöcertifiering ISO 14001, och vi räknar med att vara certifierade under 2012.

Säkerhet

Du måste kunna lita till hundra procent på de som utför tjänster i dina lokaler.

Vår personal ingår avtal om tystnadsplikt, undertecknar sekretessförbindelse och ska kunna uppvisa utdrag från belastningsregistret. Och de bär alltid enhetlig klädsel och synliga legitimationer för tydlig igenkänning.

Express Gruppen är auktoriserat av Almega Serviceentreprenörerna.